Źródła – logo

O nas / Raporty

Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nasze stowarzyszenie podaje do publicznej wiadomości sporządzane przez siebie sprawozdania finansowe i merytoryczne poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej sprawozdaniaopp.niw.gov.pl (należy wpisać numer KRS 0000118574).

Rok obrotowy stowarzyszenia nie jest równy rokowi obrotowemu i trwa od 1 sierpnia do 31 lipca, tak więc zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządzane jest w terminie do 31 października. Ostatni raport merytoryczny dotyczy okresu 01.08.2022 - 31.07.2023: sprawozdanie-merytoryczne_25521.pdf