menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

polecamy Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
Nasze stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną od 25 lat. Chcemy dzielić się z Państwem swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do całych szkół, jak i pojedynczych uczniów czy zainteresowanych nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Serdecznie zapraszamy do włączania się w prowadzone przez nas działania, do korzystania z naszej pomocy oraz oferty edukacyjnej.

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach:

w Łodzi: w Warszawie:
Oferta warsztatowa na rok szkolny 2021/22 w plikach PDF dla: przedszkoli,
szkół podstawowych, szkół średnich.


. . .
zajęcia terenowe

WARSZTATY EKOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W TERENIE (Łódź)

Zapraszamy na zajęcia terenowe w Łodzi lub w najbliższej okolicy Łodzi. Zajęcia w terenie nie tylko urozmaicą szkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełnią realizację o zalecane przez podstawę programową zajęcia praktyczne w terenie. Wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, przy dużym udziale zajęć ruchowych i wykorzystaniu kart pracy . Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody). Ze względu na formy pracy, grupy powinny liczyć od 20 do 30 osób.
Zajęcia trwają 180 minut (cztery godziny lekcyjne). Koszt zajęć - 5 zł od osoby. W koszt wliczone są materiały do zajęć, karty pracy, pomoce: lupy, kompasy, klucze do oznaczania gatunków itp.
Zajęcia odbywają się na wybranych terenach zielonych w Łodzi: Park 3 Maja, Park im. J. Piłsudskiego (Zdrowie), Park im. Mickiewicza (Julianowski), Park Źródliska, Park Poniatowskiego, Las Lublinek, Park na Młynku, Staw Stefańskiego. Klasy zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 042 632 81 18, kom. 507 575 535 lub e-mail: edukacja@zrodla.org lub poprzez poniższy formularz.
Zapraszamy!

Klasy, które uczestniczą w cyklu spacerów mogą otrzymać Dyplom Młodego Ekologa.

Nieskończona różnorodność przyrody


Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów występujących w parku, kwiaty, owoce, liście jako cechy charakterystyczne tych gatunków roślin. Karta pracy "Drzewa i krzewy". Spacer poświęcony będzie przede wszystkim różnorodności gatunkowej w parku. Zabawa "Co zdepczą stopy?". Efektem rzeczowym ze spaceru będzie wykonany na miejscu zielnik.
Grupa wiekowa: II-VI SP, gimnazjum
Pora roku: późna wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: dowolny park

Z mapą i kompasem + opis krajobrazu


Podczas zajęć uczniowie trenować będą korzystanie z map i kompasów (orientacja w terenie, ocena i pomiar odległości; posługiwanie się skalą i podziałką, znaki topograficzne, sporządzanie planu sytuacyjnego, orientacja mapy). Drugim elementem zajęć jest obserwacja i opis krajobrazu. Uczniowie będą opisywać i szkicować różne rodzaje krajobrazu, analizować sposoby użytkowania gruntów i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, analizować formy architektoniczne i lokalizację istniejącej zabudowy, oceniać wpływ człowieka na krajobraz.
Grupa wiekowa: IV-VI SP, gimnazjum
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
Miejsce: Dobieszków, park na Młynku, Wiączyń, Stróża, Las Komunalny - Lublinek

Szumi dokoła las


Zajęcia leśne obejmują zajęcia dotyczące funkcji i roli lasu, znaczenia martwych i żywych drzew dla zwierząt - drzewo środowiskiem życia, poznajemy warstwy lasu i budowę drzewa. Pospolite gatunki roślin i zwierząt typowe dla kolejnych pięter lasu. W trakcie również nauka szkicowania z natury.
Grupa wiekowa: I-VI SP, gimnazjum
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
Miejsce: Dobieszków, Wiączyń, Stróża, Las Komunalny - Lublinek

Funkcje terenów zielonych w mieście


Zajęcia dotyczą funkcji społeczno-kutrowych parków i innych terenów zielonych w mieście. Podczas spaceru dowiemy się i zaobserwujemy czym różni się park od lasu (tylko park na Zdrowiu), skweru, łąki i innych "zielonych elementów miasta", zastanowimy się jaką rolę odgrywają w miastach. Spojrzymy na park okiem geografa, architekta, kierowcy, dziecka, lekarza, biznesmena. Opierając się na obserwacjach narysujemy mapę parku, wykonamy ranking obiektów, wytypujemy miejsce-wizytówkę parku. W trakcie spaceru uczniowie poznają historię parku.
Grupa wiekowa: III-VI SP, gimnazjum
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
Miejsce: Park Źródliska, Park na Zdrowiu, Park 3 Maja, Park Poniatowskiego

Szkoła na łące


Uczestnicy warsztatów, wyposażeni w szkła powiększające jako badacze tajemniczej przyrody odkrywają wielki świat maleńkich stworzeń i roślin. Warsztaty pozwalają na zwrócenie uwagi dzieci na wielkie bogactwo świata przyrody, na najdrobniejsze ślady życia... Zajęcia warsztatowe "Co w trawie piszczy?", "Łąka kolorów".
Na podsumowanie zajęć proponujemy by uczniowie już w szkole obejrzeli nagrodzony 5 Oskarami film Mikrokosmos C. Nuridsany i M. Perennou
Grupa wiekowa: I-IV SP
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: dowolna duża niekoszona łąka

Entowie - pasterze drzew


Na zajęcia składają się zadania "Charakter drzewa", "O czym szumią drzewa", "Historie zapisane w drzewach". Dodatkową atrakcją może być prowadzenie zajęć w formie "Marszu na orientację" co wprowadza lubiany przez dzieci element rywalizacji. W trakcie spaceru uczniowie poznają historię parku, poznają znaczenie pojęcia "pomnik przyrody".
Grupa wiekowa: II-VI SP
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
Miejsce: Wiączyń, Stróża, Las Komunalny - Lublinek, Park Zdrowie, Park 3 Maja

Każdy ma swoje miejsce na Ziemi


Zajęcia mające na celu uzmysłowić uczniom, jak bogata i zarazem konieczna do istnienia świata jest sieć powiązań w przyrodzie. Zajęcia poświęcone głównie zwierzętom i ich roli w przyrodzie, ale także zabawy wyjaśniające istnienie i funkcjonowanie sieci troficznych.
Grupa wiekowa: I-VI SP
Pora roku: wiosna, lato, jesień
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: dowolny park

. . .

design: cztery selery